zberny_dvor

NAHLASOVANIE PORÚCH / ZIMNÁ ÚDRŽBA


Nahlasovanie je možné prostredníctvom formuláru priamo na webe / príp. telefonicky na čísle 0950 761 520

Na Technické služby je možné nahlasovať poruchy / poškodenia zariadení, ktoré majú Technické služby v správe:

- poruchy / poškodenia verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie (CSS)
- poruchy fontán, picích fontánok
- poruchy parkovacích automatov
- poruchy mestského rozhlasu
- poškodené zvislé dopravné značenie (len na miestnych komunikáciach)
- poškodený mestský mobiliár - smetné koše, lavičky, stojany na bicykle, detské zariadenia, info-tabule, stĺpiky s reťazami, ...
- 1100l kontajnery pri bytových domoch
- z inžinierskych sietí umiestnených pod povrchom sú v správe Technických služieb jedine uličné vpuste, ktoré odvádzajú povrchovú dažďovú vodu z telesa vozovky (len na miestnych komunikáciách)


TELEFÓNNE ČÍSLA PRE NAHLÁSENIE PORUCHY / HAVÁRIE

SSD, a.s. (elektrika) - poruchová linka: 0800 159 000
StVPS, a.s. (vodárne) - poruchy / havárie: 0850 111 234
SPP-D, a.s. (plyn) - poruchová linka: 0850 111 727
Veolia / Dalkia (teplárne): 048/671 39 04, príp. 0915 823 536
Stavebné bytové družstvo Brezno: 048/619 75 11, príp. 0905 842 616


FORMULÁR PRE NAHLÁSENIE PORUCHY / POŠKODENIA ZARIADENIA

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.