culture sport

KULTÚRA & ŠPORT


Zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí pre mesto
Počas celého roka zabezpečujú zamestnanci Technických služieb Brezno organizačnú a technickú pomoc pri realizácii kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestom.

Aj vďaka našej práci mesto Brezno svojim obyvateľom a návštevníkom ponúka širokú škálu kultúrno-spoločenských podujatí ako sú koncerty, divadelné predstavenia, zábavné programy, vystúpenia tanečných súborov, výchovné koncerty či filmové predstavenia.
Medzi pravidelné akcie ktoré zabezpečujeme patria napríklad Dni mesta Brezna, Breznianske kultúrne leto, Ondrejský jarmok, Bomburove slávnosti, ...

V rámci svojej činnosti tiež vytvárame podmienky pre vykonávanie organizovanej a neorganizovanej individuálnej a skupinovej činnosti súvisiacej s telesnou výchovou, športom a pohybovo – rekreačnou a relaxačnou (korčuľovanie, plávanie, sauna, tenis a pod.) aktivitou pre občanov.
Organizujeme a koordinujeme rôzne športové súťaže pre školy, športové kluby, mládež a občanov mesta v rámci rozvoja komunálneho športu v meste Brezno.

Správa kultúrnych zariadení
Staráme sa o chod a správu kultúrnych zariadení v meste. Predmetom tejto činnosti je najmä prevádzka a údržba mestského kultúrneho domu a synagógy, zabezpečenie využitia jeho priestorov ako aj pravidelné premietanie filmov celosvetovej a domácej produkcie v kine Mostár.

> Viac o ponuke prenájmu kultúrnych zariadení a služieb s tým súvisiacich nájdete v CENNÍKOCH v časti KULTÚRA

Správa športových zariadení
Spravujeme celý rad mestských športových zariadení ako zimný štadión, športová hala, krytá plaváreň, atletický areál, tenisové kurty, sauna, minigolfový areál, či korčuliarsky okruh a zaisťujú ich prevádzku, údržbu, opravu a prenájom.

> INFORMÁCIE O PREVÁDZKE JEDNOTLIVÝCH ŠPORTOVÍSK


ÚSEK KULTÚRY A ŠPORTU

Baran Miroslav, Ing. - Vedúci úseku kultúry a športu
0903 996 040 / miroslav.baran@tsbrezno.sk

Berčíková Bibiana, Mgr. - Samostatná odborná referentka kultúry
0911 982 270 / bibiana.bercikova@tsbrezno.sk

Cerovská Veronika - Samostatná odborná referentka kultúry
0910 996 021/ veronika.cerovska@tsbrezno.sk

Martiník Michal, Bc. - Športový referent
0905 068 320 / michal.martinik@tsbrezno.sk

Schmidt Róbert - Správca kultúrnych objektov
0905 302 543 / robert.schmidt@tsbrezno.sk

Vozár Peter - Správca športových objektov
0918 466 035 / peter.vozar@tsbrezno.sk

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.