Prenájom kultúrnych zariadení

Technické služby Brezno ponúkajú prenájom kultúrnych zariadení služby s nimi súviace.

Poplatky za služby nájdete v sekcii Cenníky

 

Prenájom SYNAGÓGA

- Komerčné predstavenia občianskych združení mesta Brezno, základné a stredné školy    
- Podujatia bez vyberania vstupného (benefičné)    
- Prenájom na výstavy                    
- Služba technika     
- Dozor počas otváracích hodín    
- Prenájom technického zabezpečenia              

Prenájom DOM KULTÚRY

- Podujatia s vyberaním vstupného     
- Predvolebné kampane     
- Školenia, schôdze    
- Podujatia základných a stredných škôl    
- Komerčné predstavenia občianských združení mesta Brezno, benefičné podujatia                
- Služba javiskového technika               
- Vestibul kinosály (výstavy)    
- Zasadačka    

Reklama KINO REKLAMY

- premietanie reklamy pred filmom

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.