Parkovacie automaty

PIMG 9027latené parkovanie v centrálnej mestskej zóne je na uliciach: Nám.M.R.Š - sever a východ, ulica B. Němcovej, časť ulice Malinovského, časť ulice ČSA-juh.

Parkovacie automaty sú umiestnené:

1. severovýchodný roh Nám.M.R.Š.

2. horná časť ulice B.Němcovej

3. dolná časť ulice B.Němcovej

4. pred SOŠTaS na dolnom konci ulice Laskomerského

5. na križovatke ulíc Malinovského, Laskomerského, ČSA - juh

Doba prevádzky:

Pondelok - Piatok od 7:00 do 18:00 h.
Sobota od 7:00 do 13:00 h.
Nedeľa   bez úhrady

Námestie M.R Štefánika ... 0,60 €/hod

Ul. Malinovského, ČSA, b. Nemcovej ... 0,40 €/hod

Minimálna hodnota mince do automatu je 0,20 € Automat vydá lístok v hodnote vhodených mincí. Automat mince nevydáva.

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.