Ponuka prác a zariadení

 • Sústružník, elektrikár
 • Pilčík, kosec, záhradník
 • Kosenie so zhrabaním a odvozom
 • Murár, stolár, maliar
 • Pomocné práce, závozník
 • Automechanik, zámočník
 • Použitie dielne  
 • Pomocné práce odborného charakteru
 • Použitie rampy    
 • Vytýčenie inžinierskych sieti
 • Uloženie parkových obrubníkov
 • Uloženie cestných obrubníkov
 • Pokládka zámkovej dlažby     
 • Príprava podkladu zo štrkodrvy (rozvoz + hutnenie)     
 • Prenájom dopravných značiek
 • Oprava výtlkov recyklovaním Bagella
 • Reklamné tabule - cirkusy    

Ponuka strojov

 • Ávia-sklápač -3,2t
 • Ávia - DAEWO  5t
 • Nissan Cabstar 24m
 • T 815 sklápač
 • Renault Kerax
 • CAK Liaz - kropenie, zmývanie, vypúšťanie vody voľným spádom
 • Scarab Minor zametač
 • Traktor
 • Traktor + mulčovač
 • Ramenový nakladač
 • UNC LOCUST - s prídavným zariadením -  zametacia kefa, zemný vrták
 • Pluhovanie , Posyp, Snehová fréza     

Stavebné práce

 • Rezačka asfaltu
 • Vibračný valec     
 • Vibračná noha, žaba, dusadlo
 • Hydraulický kompresor - JCB     
 • Píla STIHL
 • Zbíjačka - Wacker
 • Autogén
 • Sústruh
 • Zvárací agregát
 • Elektrocentrála
 • UNC LOCUST

Prenájom kultúrnych zariadení

 • Dom kultúry
 • Synagóga
 • Pivné sety a stoličky
 • Kino - reklama

0950 734 568

ts@tsbrezno.sk

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.