IMG 0537

Zberný dvor sa nachádza v areáli Technických služieb Brezno, Rázusova 16
Pracovná doba:
Pondelok - Sobota
od 07:00 hod. do 17:00 hod (okrem štátnych sviatkov)


Zberný dvor je zriadený pre obyvateľov mesta na:

A - zber odpadov - obaly z plastu, dreva, kovu, skla, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, tetra-pakové obaly, papier, kartón, sklo, batérie a akumulátory, plasty, kovy

B - zber nebezpečných odpadov - odpadové farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, žiarivky, batérie a akumulátory, elektroodpad

C - absorbenty z dopravnej nehody

Opotrebované pneumatiky preberajú pneuservisy bezodplatne od 1.1.2017 !

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.