Verejná zeleň

Starostlivosť a údržba

- vyhrabávanie trávnikov na jar a jeseňIMG 0418

- kosenie trávnikov + hrabanie (tieto práce vykonávame aj na objednávku od občanov)

- okopávanie trvalkových záhonov, polievanie, ich zazimovanie

- výsadba drevín, aj na objednávku za výruby drevín pre občanov

- strihanie živých plotov, orezávanie drevín (aj na objednávku podľa posúdenia spolu so životným prostredím)

- výruby suchých, poškodených drevín podľa rozhodnutia  životného prostredia

- polievanie stromov, trávnikov v období sucha

- postrek buriny okolo obrubníkov

- zametanie ulíc po zimnej údržbe

- priebežné zbieranie smetí

- v zimnom období čistenie chodníkov, prechodov pre chodcov, uličných vpustí od snehu a ľadu, ručný posyp chodníkov


Kompostáreň

Mostárenská ulica

- dováža a kompostuje sa tam tráva z kosenia verejných plôch mesta, lístie, rastlinný odpad, konáre, zemina z výkopov v meste

- sem môžu privážať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad aj obyvatelia mesta

otvorené od 8,00 do 13,00 hod

- obyvatelia môžu tento odpad voziť aj na sady a parky - Hronská ulica, kde sú pristavené pri objekte  dva veľkoobjemové kontajnery, jeden na trávu, zelinu a lístie a druhý na konáre. Tento odpad je možné priviesť kedykoľvek, nakoľko kontajnery sú voľne prístupné v období od 1.3. do 30.11. v roku.

 

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.