Športoviská

Technické služby Brezno od júla 2015 zabezpečujú aj realizáciu organizovanej a neorganizovanej individuálnej či skupinovej činnosti súvisiacej s telesnou výchovou, športom a pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov. Spravujú celý rad mestských športových zariadení ako zimný štadión, sauna, krytá plaváreň, minigolfový areál, korčuliarsky okruh či tenisové kurty a zaisťujú ich správu, prevádzku, údržbu, opravu a prenájom.

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.