Kultúrne objekty

Správa kultúrnych zariadení

Kultúra spôsobila, že človek je niečím iným ako náhodným úkazom v prírode. Od júla 2015 sa Technické služby Brezno starajú aj o chod a správu kultúrnych zariadení v meste. Predmetom tejto činnosti je údržba a prevádzka mestského kultúrneho domu, zabezpečenie využitia jeho priestorov formou prenájmov, ako aj pravidelné premietanie filmov celosvetovej a domácej produkcie v zdigitalizovanom kine Mostár.

Ponuka služieb a prenájom kultúrnych zariadení.

 

KINO MOSTÁR 

Zabezpečenie kultúrnych a športových akcií pre mesto

Počas celého roka zabezpečujú zamestnanci Technických služieb Brezno technickú pomoc pri realizácii kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestom. Aj vďaka nim Brezno svojim obyvateľom a návštevníkom ponúka širokú škálu kultúrno-spoločenských podujatí ako koncerty, divadelné predstavenia, zábavné programy, vystúpenia tanečných súborov, výchovné koncerty či filmové predstavenia.

Medzi akcie ktoré zabespečujeme patria napr. :

- Dni mesta Brezna

- Breznianske kultúrne leto

- Ondrejský jarmok

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.