Kultúra a šport

Úlohy

1.  Vytvárať podmienky pre vykonávanie organizovanej a neorganizovanej individuálnej a skupinovej činnosti súvisiacej s telesnou výchovou, športom a pohybovo – rekreačnou a relaxačnou (korčuľovanie, plávanie, sauna,  tenis a pod.) aktivitou pre občanov.

2. Plánovať, organizovať a koordinovať rôzne športové súťaže pre školy, športové kluby, mládež a občanov mesta Brezno v rámci rozvoja komunálneho športu v meste Brezno.

3. Zabezpečenie, organizovanie a realizovanie kultúrnych podujatí v meste Brezno.

4. Organizačne a technicky spolupracovať na tradičných, pravidelných akciách a festivaloch v spolupráci s občianskymi združeniami.

 

 


Vedúci

Baran Miroslav, Ing. - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0903 996 040

Samostatný odborný referent kultúry 

Cerovská Veronika  - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0910 996 021

Berčíková Bibiana , Mgr. - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0911 982 270

 

Koordinátor športu

Martiník Michal  - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0905 068 320

 

Správca kultúrnych zariadení v správe TS Brezno

Schmidt Robert  - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. - 0905 302 543

 

Správca športových zariadení v správe TS Brezno

Vozár Peter  -  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. - 0918 466 035

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.